Wsparcie dla Fundacji

Wsparcie dla Chrześcijańskiej Fundacji „Żywe Słowo”

Fundacja jest organizacją pozarządową Non Profit. Cele statutowe realizuje głównie dzięki środkom uzyskanym drogą darowizn i dotacji.

Darowizny wspierające działalność można wpłacać na konto:

Chrześcijańska Fundacja ,,Żywe Słowo” ul. Janusza Korczaka 40  70-733 Szczecin
mBank 84 1140 2004 0000 3002 7509 2888

Kapitałem każdej fundacji są ludzie, zapraszamy ,więc do uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach ,do wolontariatu i współpracy.

Potrzebujemy też wsparcia w modlitwie, abyśmy realizowali przede wszystkim Boże cele.

Wsparcie dla nas

Kapitałem każdej fundacji są ludzie, zapraszamy więc do uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach ,do wolontariatu i współpracy. Potrzebujemy też wsparcia w modlitwie, abyśmy realizowali przede wszystkim Boże cele.

Fundacja jest organizacją pozarządową Non Profit. Cele statutowe realizuje głównie dzięki środkom uzyskanym drogą darowizn i dotacji.

Darowizny wspierające działalność można wpłacać na konto:
Chrześcijańska Fundacja ,,Żywe Słowo” ul. Janusza Korczaka 40 70-733 Szczecin
mBank 84 1140 2004 0000 3002 7509 2888