Cele Fundacji

Chrześcijańska Fundacja „Żywe Słowo”

Chrześcijańska Fundacja „Żywe Słowo” powstała, aby szerzyć wartości, postawy i nauki Chrystusa w społeczeństwie, poprzez różne formy przekazu i działań, nie tylko przez słowo mówione czy pisane ,ale również przez sztukę i różne inne aktywności.

Będziemy zapraszać mówców na konferencje, seminaria, szkolenia, którzy nie tylko wierzą w Boga i jego słowo, ale mówią w mocy i objawieniu. Żyją i służą Bogu tak jak głoszą i uczą tego innych.

Chcemy dotrzeć do dzieci i młodzieży, żeby Bóg mógł kształtować ich charaktery i nakierować ich na to co dobre, boże i czyste.

Mamy zamiar docierać też do ludzi w trudnej  pod różnymi względami sytuacji życiowej , aby służyć im pomocą ku wyjściu z problemów.

Wierzymy, że słowo Chrystusa jest żywe i może wiele zmienić w człowieku , w społeczeństwie i wokół nas, stąd nazwa fundacji.

Wsparcie dla nas

Kapitałem każdej fundacji są ludzie, zapraszamy więc do uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach ,do wolontariatu i współpracy. Potrzebujemy też wsparcia w modlitwie, abyśmy realizowali przede wszystkim Boże cele.

Fundacja jest organizacją pozarządową Non Profit. Cele statutowe realizuje głównie dzięki środkom uzyskanym drogą darowizn i dotacji.

Darowizny wspierające działalność można wpłacać na konto:
Chrześcijańska Fundacja ,,Żywe Słowo” ul. Janusza Korczaka 40 70-733 Szczecin
mBank 84 1140 2004 0000 3002 7509 2888