Piknik Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół dzieci z zespołem Downa ,,Iskierka”

Opublikowano .

03.05.2014 „Klub Chrześcijańskich Klaunów” powstały w ramach Fundacji wziął udział w pikniku zorganizowanym przez organizację „Klauny w Służbie Chrystusa” dla „Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół dzieci z zespołem Downa ,,Iskierka”

Wsparcie dla nas

Kapitałem każdej fundacji są ludzie, zapraszamy więc do uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach ,do wolontariatu i współpracy. Potrzebujemy też wsparcia w modlitwie, abyśmy realizowali przede wszystkim Boże cele.

Fundacja jest organizacją pozarządową Non Profit. Cele statutowe realizuje głównie dzięki środkom uzyskanym drogą darowizn i dotacji.

Darowizny wspierające działalność można wpłacać na konto:
Chrześcijańska Fundacja ,,Żywe Słowo” ul. Janusza Korczaka 40 70-733 Szczecin
mBank 84 1140 2004 0000 3002 7509 2888